Đóng

News

CANDESARKERN 16MG

Thông tin thuốc dành cho bệnh nhân CandesarKern 16 mg Tablets Candesartan Cilexelil THÀNH PHÂN:…

31 Tháng Bảy, 2019

Xem thêm

Featured products

Famogast

UFMG-C690-140 Hướng dẫn sử dụng thuốc Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi…

22 Tháng Mười Một, 2017

Xem thêm